(846) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie mpzp dla części wsi Dymaczewo Nowe.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Informacja o terminie udzielenia odpowiedzi.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF