Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie statutów sołectw

 Protokół z przperowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie, statutów sołectw położonych na terenie Gminy Mosina