Uchwała Nr LXIV/452/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice

Uchwała Nr LXIV/452/14 wraz z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3.PDF
Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr LXIV/452/14.JPG