Uchwała Nr LXIV/450/14 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LX/431/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego

Uchwała Nr LXIV/450/14.PDF