Uchwała Nr LXIV/446/14 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr LXIV/446/14.PDF