(845) Wniosek radnego Jacka Rogalki o uporządkowanie terenu w sąsiedztwie pomnika Tadeusza Kościuszki przy ul. Dworcowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF