(841) Wniosek radnego Jacka Szeszuły o dokonanie przeglądu i usuniecie uschniętych obsadzeń nowych drzew na głównych ciągach ulic.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF