(840) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie udostępnienia harmonogramu wykonywanych prac przy budowie ul. Gałczyńskiego w Mosinie

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF