(839) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie poszerzenia odcinka ul. Strzeleckiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Załącznik do wniosku - fotografie.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF