(838) Zapytania i wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie funkcjonowania targowiska w Mosinie.

Zapytania oraz wniosek z pismem przekazującym sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF