(837) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie modernizacji linii kolejowej w granicach miasta.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF