(836) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru zawartych umów.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF