(844) Zapytania radnego Kordiana Kleibra w sprawie znaków ograniczających prędkość na ul. Krasickiego.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF