(843) Zapytania radnego Kordiana Kleibra w sprawie właściciela działki, chodnika i pasa zieleni na ul. Strzeleckiej.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF