Uchwała Nr LXIII/444/14 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Mosina a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Miastem Puszczykowo w zakresie lokalnego transportu zbio

Uchwała Nr LXIII/444/14.PDF