(835) Zapytania oraz wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie ulicy w Dymaczewie Nowym.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF