(834) Zapytania i wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przetargu i umowy na najem budynku przychodni zdrowia w Mosinie.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF