(833) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie Szkoły Podstawowej w Krosinku.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Uzupełnienie wniosku.PDF