(832) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie protokołów kontroli przeprowadzonych na Osiedlu Królewskim w Mosinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF