Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Strzeleckiej w Mosinie - na wysokości ul. Kalinowej

Wniosek radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF