Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przekazania kilkuset złotych mosińskiej policji na zakup usługi dostępu do Internetu

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF