(831) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie sprawozdania rocznego Straży Miejskiej oraz o zmianę sposobu informowania o działalności Straży Miejskiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowny wniosek.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF