(830) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza o przestawienie i uporządkowanie znaków z nazwami ulic w Drużynie i Krosinku.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF