Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie "Merkuriusza Mosińskiego"

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF