(820) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza o udostępnienie treści odpowiedzi na pozew, który złożyła Gmina Mosina w procesie sądowym z powództwa Sławomira Ambrożewicza przeciwko Gminie Mosina

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF