(829) Wniosek do Komisji Statutowej o nadanie nazw osiedlom.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Przewodniczącej Komsiji Statutowej.PDF