(828) Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie budynku po byłej szkole katolickiej przy ul. Wawrzyniaka.

Zapytania oraz pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF