Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wydawania pisma informacyjnego Gminy Mosina "Merkuriusz Mosiński"

Zapytania radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF