(827) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przedszkolnych placów zabaw.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF