(826) Wnioski radnego Łukasza Kasprowicza w sprawach różnych.

Wnioski oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF