(825) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o oznaczenie i zagospodarowanie zielenią fragmentu pobocza ulicy Leszczyńskiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF