(824) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie reaktywacji/budowy strzelnicy w parku gminnym "Strzelnica".

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF