(823) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie znaku między ścieżką rowerową a chodnikiem na ul. Strzeleckiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF