Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie posprzątania plastikowych rur, jako pozostałości po budowanym chodniku na ul. Strzeleckiej w Mosinie

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF