Wykaz osób fizycznych i prawnych w 2013 r. udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póżn. zm.), wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 r.

 

Lp.

Imię i nazwisko podatnika

Kwota umorzonego podatku

Przyczyna umorzenia

1

Marzena Czernik

1 955,00

Ważny interes podatnika

2

Maria Częścik

900,00

Ważny interes podatnika

3

Piotr Hyżak

5 202,00

Ważny interes podatnika

4

Małgorzata Kubiak- Gronek

577,00

Ważny interes podatnika

5

Danuta Łazuk

552,00

Ważny interes podatnika

6

Krystian Nowakowski

646,00

Ważny interes podatnika

7

Jerzy Pajzert

1 173,00

Ważny interes podatnika

8

Dagmara Ratajszczak

590,00

Ważny interes podatnika

9

Małgorzata Sroka

596,00

Ważny interes podatnika

10

Bogdan Zalewski

582,80

Ważny interes podatnika

 

Michał Jakubowski

1 096,70

Ważny interes podatnika

 

Odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę:

- Gertruda Ratajszczak,

- Bogdan Piotrowski.

 

Rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę:

- Aleksandra Kawczyńska,

- Paweł Kardasz,

- Roman Piotrowski,

- Ewa Pańczyna,

- Andrzej Kociemba,

- Barbara Dera,

- Anna Giż,

- Barbara Lange.