(822) Wniosek radnego Jacka Szeszuły o uporządkowanie i nadzór terenu bulwaru przy ognisku.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowny wniosek.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF