(817) Wniosek radnego Kordian Kleibra w sprawie uzupełnienia tłuczniem zadoleń i wyrw na ul. Skrytej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF