(816) Wniosek radnego Kordiana Kleibera w sprawie uzupełnienia tłuczniem zadoleń i wyrw na ul. Strzałowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF