Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie sponsorowania obchodów 5 rocznicy F-16

Zapytania radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF