(815) Wnioski radnego Kordiana Kleibra w sprawie wymiany zniszczonego kosza na śmieci w rejonie skrzyżowania ul. Kalinowej i Strzeleckiej w Mosinie.

Wniosek oraz pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF