(814) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie koszenia boisk oraz innych gminnych terenów zielonych.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF