(813) Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania ze stoisk na "Zielonym Rynku".

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF