(811) Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie projekty budowy ul. Gałczyńskiego.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF