(810) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie naprawy dziur w asfalcie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF