(809) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie naprawy części pobocza przy przystanku na ul. Mostowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzwoi Gminy Mosina. PDF

Udzielona odpowiedź.PDF