(808) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie uporządkowania części zielonej na terenie "Mojego Rynku".

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowie Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF