(807)Zapytanie radnego Jacka Szeszuły w sprawie przebiegu objazdów drogowych w czasie budowy tunelu w ciągu ul. Śremskiej.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF