(806)Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie oceny zniszczeń brzegów Kanału i podjęcia ich umocnienia oraz w sprawie wykoszenia trawy.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF