(805) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie terminu realizacji przejazdu "czerwonką".

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF