(819) Interpelacja radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie bezpieczeństwa wodnego na terenie gminy Mosina.

Interpelacja oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF